Τεχνικές Προδιαγραφές

   Η κατασκευή ψυκτικού θαλάμου μπορεί να καλύψει τις ανάγκες μεταφοράς προϊόντων νωπών και κατεψυγμένων.

   Ειδικότερα, οι ψυκτικοί θάλαμοι έχουν τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές:

  • Κατασκευάζονται από fiber glass με μονωτικά υλικά πολυουρεθάνης εισαγωγής (πλάκες), τελειοποιούνται σε ισοθερμικές πρέσσες και είναι ιδιαίτερης αντοχής.
  • Δε γίνεται χρήση μεταλλικών ενώσεων και θερμογεφυρών.
  • Η υψηλή θερμομονωτική απόδοση του θαλάμου αποδεικνύεται από τον συντελεστή θερμοπερατότητας (K-Value 0,3 W/m2 K), διασφαλίζοντας έτσι την ελάχιστη απώλεια ψύξης και τη μείωση του χρόνου λειτουργίας της ψυκτικής μονάδας.

   Η εταιρεία προσφέρει τη δυνατότητα επιλογής ως προς την επένδυση του θαλάμου, και πιο συγκεκριμένα:

  1. Διαχωριστικά συστήματα οροφής σε δύο μέρη με διαφορετικές θερμοκρασίες στο κάθε ένα. Χρησιμοποιώντας ευρωπαϊκούς μηχανισμούς της FURGOCAR & PASTORE LOMBARDI, μπορεί -για παράδειγμα- να χωριστεί ο θάλαμος στα δύο με θερμοκρασία +20oC στο μπροστινό μέρος και -20oC στο πίσω και αντίστροφα. Οι θερμοκρασίες και οι διαστάσεις επιδέχονται μεταβολή.
  2. Πλαϊνές μονόφυλλες πόρτες.
  3. Ανοξείδωτα κλείστρα & μεντεσέδες θυρών από τους πλέον αξιόπιστους οίκους της Ευρώπης.
  4. Ενισχυμένο πάτωμα για οποιαδήποτε χρήση, αντιολισθητικό, λείο ή ανοξείδωτο.
  5. Συστήματα μεταφοράς κρεάτων, Γερμανικά / Ιταλικά.

Οι θάλαμοι φέρουν ψυκτικό μηχάνημα κατόπιν παραγγελίας του πελάτη (THERMO KING - CARRIER)