Η Εταιρεία

Γιατί πάντα...
η δική σας ανάγκη και η δική μας προσφορά είναι η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΨΥΞΗ

   Έχοντας μια καταξιωμένη παρουσία πολλών ετών, με κατασκευές που ξεχωρίζουν για την ποιότητα και την εμπορικότητά τους, η TSILIMBARIS - BODY VANS αναπτύσσεται δυναμικά, ενισχύοντας την σειρά των ψυκτικών θαλάμων που κατασκευάζει με ευρωπαϊκής προελεύσεως λύσεις. Με τον τρόπο αυτό η εταιρεία μπορεί να προσφέρει όλη την ποικιλία κατασκευών και προσαρμογών που αφορούν σε ψυκτικές λύσεις οχημάτων.

   Στόχος μας είναι πάντα, να προσφέρουμε κάθετες λύσεις στον τομέα της ψύξεως, με μηχανισμούς μεταφοράς νωπών η κατεψυγμένων προϊόντων, μονώσεις αυτοκινήτων διανομών, ψυκτικά μηχανήματα και πλήρη σειρά εξαρτημάτων ψυκτικών θαλάμων καθώς και τεχνική υποστήριξη των αμαξωμάτων μετά την εγκατάσταση.

   Ειδικά σήμερα, όπου στα πλαίσια της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς και λόγω της ελεύθερης διακινήσεως των προϊόντων επιβάλλεται η τεκμηρίωση της ικανότητας όλων των εμπλεκομένων φορέων στα τρόφιμα ώστε τα αποτελέσματα τους να είναι αξιόπιστα και μη αμφισβητήσιμα. Η TSILIMBARIS - BODY VANS, με άρτια εσωτερική οργάνωση, υλοποιεί το επιχειρησιακό της πρόγραμμα, με ιδία επένδυση και αξιοποίηση των διατιθέμενων πόρων και εγκαταστάσεων, έχοντας ως βαθύτερη μέριμνα την ικανοποίηση των ιδιαίτερων κατασκευαστικών απαιτήσεων των πελατών της.

   Μερικά από τα σημαντικά οφέλη που προκύπτουν για το πλήθος αυτών που μας εμπιστεύονται είναι:

  • ο εκσυγχρονισμός της υφιστάμενης υποδομής τους
  • η αναβάθμιση της εταιρικής εικόνας τους στο αγοραστικό κοινό
  • η ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών ως προς την ποιότητα των προσφερομένων προϊόντων
  • η λειτουργία της εταιρείας τους με εξελιγμένες, συστηματικές και αποτελεσματικές διαδικασίες μεταφοράς
  • η συνεχής βελτίωση και ανάπτυξη της παραγωγής
  • η εφαρμογή συστήματος διαχείρισης ποιότητας