Πιστοποιήσεις

   Η κατασκευή των θαλάμων γίνεται με προδιαγραφές της εταιρείας, οι οποίες έχουν εγκριθεί και πιστοποιηθεί από το TUV Μονάχου. Όλοι οι θάλαμοι συνοδεύονται από το πιστοποιητικό ATP (Agreement for Transport of Perishables) FRC για την μεταφορά ευπαθών προϊόντων υπό ελεγχόμενες θερμοκρασίες.