Διεύθυνση

TSILIMBARIS ΑΜΑΞΩΜΑΤΑ
Διεύθυνση: Λεωφ. ΝΑΤΟ, περιοχή Νέα Ζωή
Τ.Κ. 19300 - Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλέφωνο: 210 5596392
Φαξ: 210 5596179
e-mail: tsilimbaris@otenet.gr